MUDr. Jarmila Trnčíková, poliklinika Plaňanská 1, Praha 10
Hledat

Aktuality


Dovolená 23.5. - 27.5. 2022


Návštěva v ordinaci možná jen po předchozím objednání.

V rámci  zefektivnění práce   byl od 1.5.2022 spuštěn nový komunikační a objednávkový systém Medevio. Stáhněte si prosím aplikaci do mobilu, zaregistrujte se a co nejdříve otestujte funkčnost.

 

V menu "Objednávkový systém MEDEVIO" je odkaz na testovací stránku přístupu k novému komunikačnímu a objednávkovému systému.

https://my.medevio.cz/mudr-trncikova


 

Informace  o zpracovávání osobních údajů:

Vaše osobní údaje jsou zpracovávany ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č.372/2011 Sb, o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování /zákon o zdravotních službách/ a jeho prováděcími předpisy.

Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecnyým nařízením o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a rady EU 2016/679

Kromě možnosti přísptupu k Vašim osobním údajům námi vedených,máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování,pokud zjistíte,že jsou tyto údaje nesprávné

V případě,když se domníváte,že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení na ochranu osobních údajů,v místě svého obvyklého bydliště,v místě výkonu zaměstnání nebo místě ,  kde došlo k údajnému porušení.

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout,stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat.

Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat,že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby , a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života

 

Kontaktní osoba: MUDr.Jarmila Trnčíková

                            Plaňanská 1, Praha 10

                            tel: 281 019 363

 

 
© www.trncikova.cz - vytvořte si také své webové stránky