MUDr. Jarmila Trnčíková, poliklinika Plaňanská 1, Praha 10
Hledat

Doporučuji: na  zlepšení psychické  a  fyzické kondice:

https://www.youtube.com/watch?v=G7gHOXvOQvY

-instruktážní video Lenky Oravcové

 

Vítejte na stránkách MUDr. Jarmily Trnčíkové

Ordinujeme zpět  na  poliklinice Plaňanská 1   tel:   281 019 363

V pátek 30.4. 2021  neordinujeme ( zástup  MUDr.  Fillová )

Opatření:  do  ordinace je  nutno  se předem telefonicky  objednat! Pacienty s příznaky infekčního onemocnění budu zvát výhradně ke konci ordinační doby,  tak aby  se nemíchali se  zdravými pacienty. V čekárně  by neměly  být naráz více  než 4 osoby. Věřím, že se tento  systém zaběhne  k  mé  i  vaší  plné spokojenosti.                  

- chronická medikace bude zasílána přednostně : sms, e-mailem 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace  o zpracovávání osobních údajů:

Vaše osobní údaje jsou zpracovávany ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č.372/2011 Sb, o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování /zákon o zdravotních službách/ a jeho prováděcími předpisy.

Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecnyým nařízením o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a rady EU 2016/679

Kromě možnosti přísptupu k Vašim osobním údajům námi vedených,máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování,pokud zjistíte,že jsou tyto údaje nesprávné

V případě,když se domníváte,že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení na ochranu osobních údajů,v místě svého obvyklého bydliště,v místě výkonu zaměstnání nebo místě ,  kde došlo k údajnému porušení.

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout,stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat.

Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat,že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby , a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života

 

Kontaktní osoba: MUDr.Jarmila Trnčíková

                            Plaňanská 1, Praha 10

                            tel: 281 019 363

 

 
© www.trncikova.cz - vytvořte si také své webové stránky